Mp3


Låtar från skivan "November år 1700".
Karl X Gustav
Rättvisans lag
Farväl min son
Bedrövelsens tidevarv

Låtar från skivan "Förfluten tid".
Carolus Marsch del I
Ett kungadöme av karoliner
Freden
Lejonets tid